TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP 18 października 2014 r.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006 r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

Zebranie Plenarne Oddziału SIMP w Toruniu

Zebranie Plenarne Oddziału SIMP w Toruniu

W dniu 27 czerwca 2024 r. w Zajeździe Staropolskim przy ul. Żeglarskiej 10/14 odbyło się Plenarne Zebranie Oddziału SIMP w Toruniu w którym udział wzięli Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału...

Narada Gospodarcza SIMP

Narada Gospodarcza SIMP

W dniach 10-11 czerwca 2024 roku w Zamku SIMP w Rydzynie w odbyła się Narada Gospodarcza kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej oraz firm współpracujących ze Stowarzyszeniem na podstawie umów franczyzowych. Spotkanie pozwoliło na...

Spotkanie Makroregionu Północnego SIMP

Spotkanie Makroregionu Północnego SIMP

W dniach 24.05 - 26.05. 2024 r. w Ustroniu Morskim odbyło się kolejne spotkanie Makroregionu Północnego SIMP w skład którego wchodzą Oddziały w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Słupsku, Bydgoszczy, Toruniu,  Włocławku,...

Uroczysta Gala podsumowująca Konkursy SIMP

Uroczysta Gala podsumowująca Konkursy SIMP

W dniu 16 lutego 2024 r. w sali 144 Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym przy ul. Narbutta 85 w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Konkursy SIMP, w tym: XXIII edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu...

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze FSNT NOT Rada Toruńska

W dniu 19 stycznia br. w siedzibie FSNT NOT Rada Toruńska odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na którym wybrano nowe władze Rady na kadencję 2023 - 2027. W zebraniu uczestniczyło trzech członków naszego Oddziału i jednocześnie Członków Rady FSNT NOT w osobach...