TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP 18 października 2014 r.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006 r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

Uroczysta Gala podsumowująca Konkursy SIMP

Uroczysta Gala podsumowująca Konkursy SIMP

W dniu 16 lutego 2024 r. w sali 144 Politechniki Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym przy ul. Narbutta 85 w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Konkursy SIMP, w tym: XXIII edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu...

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze FSNT NOT Rada Toruńska

W dniu 19 stycznia br. w siedzibie FSNT NOT Rada Toruńska odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze na którym wybrano nowe władze Rady na kadencję 2023 - 2027. W zebraniu uczestniczyło trzech członków naszego Oddziału i jednocześnie Członków Rady FSNT NOT w osobach...

Spotkanie Mikroregionu SIMP

Spotkanie Mikroregionu SIMP

W dniach 10-11.11.2023 r. w hotelu Przystań, przy ul. Tamka 2 w Bydgoszczy odbyło się zorganizowane przez Oddział SIMP w Bydgoszczy posiedzenie Mikroregionu SIMP, w skład, którego wchodzą Oddziały SIMP w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Uczestniczyło 18 członków...

Wyjazd techniczno – integracyjny do Rydzyny

Wyjazd techniczno – integracyjny do Rydzyny

W dniach 29.09 - 01.10.2023 Oddział SMIP w Toruniu zorganizował wyjazd techniczno - integracyjny do Zamku SIMP w Rydzynie, którego realizatorem był Kol. Jarosław Wycichowski Uczestniczyło w nim 32 członków SIMP i 12 osób...