Koła / Towarzystwa

Koła  Oddziału SIMP w Toruniu

  1. KZ przy APATOR S.A. i  PIAP OBRUSN,  Toruń
  2. KZ przy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut IMPiB, Toruń
  3. KZ przy PLASTICON-POLAND S.A., Toruń
  4. KZ przy SIMP – ZORPOT Ośrodek, Toruń
  5. KZ przy HYDRO-VACUUM S.A., Grudziądz
  6. KZ przy Wojskowych Zakładach Uzbrojenia SA., Grudziądzu

Towarzystwo  N-T  Oddziału SIMP w Toruniu

  1. Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych