Władze Zarządu Oddziału SIMP w Toruniu w kadencji 2022-2026

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Roman CYBULSKI
Wiceprzewodniczący Krzysztof CHMIEL
Sekretarz Izabela PODLECKA
Członek Janusz BUJNA
Członek Jan MAKOWSKI
Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Zygmunt KOŁEK
Sekretarz Alina JAWORSKA
Członek Anna OLSZEWSKA
Delegaci na WZD SIMP
Sebastian LATANOWICZ
Krzysztof FLIS
Jan MICHALAK
Zygmunt KOŁEK
Członkowie Honorowi SIMP z Oddziału SIMP w Toruniu żyjący i nieżyjący (pochyłym tekstem) 
Mieczysław Murawski
Henryk Brechelke
Ryszard Wycichowski
Stanisław Wierzbowski
Marian Potorski
Jan Michalak
Zygmunt Kołek

Członkowie Oddziału SIMP w Toruniu
uczestniczący w Komisjach problemowych w kadencji 2022-2026

Komisja ds. Kół, Sekcji i Towarzystw N-T
Jarosław Wycichowski
Bartosz Cybulski
Przemysław Rudnicki
Komisja ds. Realizacji Uchwał, Informacji i Promocji
Stanisław Skotarczak
Krzysztof Flis
Piotr Sojka
Norbert Zaleski
Komisja ds. Promocji i Współpracy Naukowo – Technicznej
Krzysztof Bajer
Katarzyna Jóźwicka
Aneta Raszkowska – Kaczor
Andrzej Jaszczerski
Komisja ds. Konkursów
Stanisław Wiśniewski
Jerzy Lisewski
Dariusz Łubkowski
Wiesław Nykiel