Władze Oddziału SIMP w Toruniu w kadencji 2022-2026

Zarząd Oddziału
Prezes Oddziału Sebastian LATANOWICZ
Wiceprezes ds. Organizacyjnych Jarosław WYCICHOWSKI
Wiceprezes ds. Realizacji Uchwał, Informacji i Promocji Stanisław SKOTARCZAK
Sekretarz Jan MICHALAK
Skarbnik Krzysztof FLIS
Zastępca Sekretarza Katarzyna JÓŹWICKA
Członek Zarządu ds. Naukowo – Szkoleniowych Krzysztof BAJER
Członek Zarządu ds. Osiągnięć Technicznych i Konkursów Stanisław WIŚNIEWSKI

 

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Roman CYBULSKI
Wiceprzewodniczący Krzysztof CHMIEL
Sekretarz Izabela PODLECKA
Członek Janusz BUJNA
Członek Jan MAKOWSKI
Sąd Koleżeński
Przewodniczący Zygmunt KOŁEK
Sekretarz Alina JAWORSKA
Członek Anna OLSZEWSKA
Rzecznik ds. Rzeczoznawstwa
Tomasz CYWIŃSKI

Komisje problemowe w kadencji 2022-2026

 Komisja Odznak i Wyróżnień
Zygmunt KOŁEK
Jan MICHALAK
Sebastian LATANOWICZ
Komisja ds. Kół, Sekcji i Towarzystw N-T
Jarosław WYCICHOWSKI
Bartosz CYBULSKI
Przemysław RUDNICKI
Komisja ds. Realizacji Uchwał, Informacji i Promocji
Stanisław SKOTARCZAK
Krzysztof FLIS
Piotr SOJKA
Norbert ZALESKI
Komisja ds. Promocji i Współpracy Naukowo – Technicznej
Krzysztof BAJER
Katarzyna JÓŹWICKA
Aneta RASZKOWSKA – KACZOR
Komisja ds. Konkursów
Stanisław WIŚNIEWSKI
Dariusz ŁUBKOWSKI
Wiesław NYKIEL
Delegaci na WZD SIMP
Sebastian LATANOWICZ
Krzysztof FLIS
Jan MICHALAK
Zygmunt KOŁEK
Członkowie Honorowi SIMP z Oddziału SIMP w Toruniu
żyjący i nieżyjący (pochyłym tekstem)
Mieczysław MURAWSKI
Henryk BRECHELKE
Ryszard WYCICHOWSKI
Stanisław WIERZBOWSKI
Marian POTORSKI
Jan MICHALAK
Zygmunt KOŁEK