Władze Zarządu Oddziału SIMP w Toruniu w kadencji 2022-2026

Skład Zarządu
Prezes Oddziału Sebastian LATANOWICZ
Wiceprezes Oddziału Jarosław WYCICHOWSKI
Wiceprezes Oddziału Stanisław SKOTARCZAK
Sekretarz Oddziału Jan MICHALAK
Zastępca Sekretarza Oddziału Katarzyna JÓŹWICKA
Skarbnik Oddziału Krzysztof FLIS
Członek Zarządu Krzysztof BAJER
Członek Zarządu Stanisław WIŚNIEWSKI

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Roman CYBULSKI
Wiceprzewodniczący Krzysztof CHMIEL
Sekretarz Izabela PODLECKA
Członek Janusz BUJNA
Członek Jan MAKOWSKI

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Zygmunt KOŁEK
Sekretarz Alina JAWORSKA
Członek Anna OLSZEWSKA

 

Delegaci na WZD SIMP
Sebastian LATANOWICZ
Krzysztof FLIS
Jan MICHALAK
Zygmunt KOŁEK

 

Członkowie Honorowi SIMP z Oddziału SIMP w Toruniu żyjący i nieżyjący (pochyłym tekstem) 
Mieczysław Murawski
Henryk Brechelke
Ryszard Wycichowski
Stanisław Wierzbowski
Marian Potorski
Jan Michalak
Zygmunt Kołek

Członkowie Oddziału uczestniczący w pracach komisji ZG SIMP w kadencji 2022-2026

 

Komisja Statutowo-Regulaminowa

 

Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP

 

Komisja ds. Współpracy z Wojskiem

 

Komisja ds. Odznak i Wyróżnień

 

Główna Komisja  Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku

 

Główna Komisja  Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu  o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych