Zapraszamy Koleżanki i Kolegów członków SIMP z naszego Oddziału i inne osoby z firm, spółek, zakładów i szkół do udziału w organizowanej przez ZG SIMP XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2023 roku”.
Do Konkursu można zgłaszać wdrożone w 2023 roku innowacyjne opracowania naukowo – badawcze, techniczne i organizacyjne w kategoriach:

  • kategoria N — prace i stanowiska naukowobadawcze,
  • kategoria P — osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • kategoria R — osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • kategoria S — prace wykonane w średnich szkołach technicznych.

Zgłoszenia do II etapu Konkursu osiągnieć nagrodzonych i wyróżnionych w I etapie, Zarządy Oddziałów i jednostki badawcze przesyłają do Zarządu Głównego SIMP w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r.
Jednostki badawcze mogą nie przeprowadzać I etapu Konkursu, a zgłoszone osiągnięcia przesyłać bezpośrednio do Zarządu Głównego SIMP.

Pliki do pobrania:

Druk zgłoszenia konkurs na najlepsze osiągnięcie techniczne roku 2023
Regulamin Konkursu