W dniu 27 czerwca 2024 r.Zajeździe Staropolskim przy ul. Żeglarskiej 10/14 odbyło się Plenarne Zebranie Oddziału SIMP w Toruniu w którym udział wzięli Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału z udziałem Prezesów i przedstawicieli Zarządów Kół i Towarzystwa N-T.

Na początku zebrania zostały ogłoszone wyniki Konkursu na najaktywniejsze Koło Zakładowe i Towarzystwo N-T za rok 2023.
Klasyfikacja Kół i Towarzystwa N-T przedstawia się następująco:

1. Koło Zakładowe przy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
2. Koło Zakładowe przy Plasticon Poland S.A.. w Toruniu,
3. Koło Zakładowe przy Apator S.A. w Toruniu.

W klasyfikacji Towarzystw:

1. Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych w Toruniu.

Kołu przy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu wręczono Proporzec Przechodni Oddziału SIMP a ponadto wyróżnione Koła i Towarzystwo N-T otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Po uhonorowaniu laureatów Uczestnicy Zebrania wysłuchali następujących sprawozdań:

  • Sprawozdania merytorycznego z działalności Oddziału za rok 2023,,
  • Sprawozdania finansowego z działalności Oddziału za rok 2023,
  • Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023,
  • Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za rok 2023,

a po tym nastąpiła dyskusja na przedstawionymi sprawozdaniami.

Następnie kol. Sebastian Latanowicz, Prezes Oddziału SIMP przedstawił prezentację pt. „Gazyfikacja wysypowa z wykorzystaniem gazu LNG alternatywą dla gazyfikacji liniowej”.

Uczestnicy zebrania zapoznali się również z:

  • Informacją o wyniku finansowym Ośrodka SIMP-ZORPOT w Toruniu za 2023,
  • Informacją ze spotkania Mikroregionu SIMP we Włocławku,
  • Informacją z posiedzenia Makroregionu Północnego SIMP w Ustroniu Morskim,
  • Informacją z Narady Gospodarczej SIMP w Zamku Królewskim w Rydzynie,
  • Informacją o możliwości utworzenia Kół Szkolnych SIMP przy: Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego przy ul. św. Józefa w Toruniu oraz Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,
  • Informacją o wdrażaniu w naszym Oddziale systemu informatycznego SORGA o elektronicznej ewidencji członków, obsłudze naboru nowych członków, kontroli statusu członków.

Po dyskusji i sprawach różnych nastąpiło zakończenie części roboczej spotkania.