W dniach 10-11 czerwca 2024 roku w Zamku SIMP w Rydzynie w odbyła się Narada Gospodarcza kierownictwa SIMP z dyrektorami jednostek działalności gospodarczej oraz firm współpracujących ze Stowarzyszeniem na podstawie umów franczyzowych.

Spotkanie pozwoliło na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych oraz umacnianiu istniejących relacji. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w różnorodnych prelekcjach i panelach dyskusyjnych.

Drugiego dnia narady odbyło się wręczenie dyplomów za najlepsze wyniki finansowe jednostek działalności gospodarczej SIMP, w tym dla SIMP-ZORPOT w Toruniu oraz za najwyższe wpływy od firm współpracujących ze Stowarzyszeniem na podstawie zawartych umów franczyzy uzyskane w 2023 roku.

Miło nam poinformować iż Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP – ZORPOT w Toruniu uzyskał II miejsce wśród rzeczoznawczych agend gospodarczych SIMP za rok 2023.