TRADYCJA STOWARZYSZENIA

Początki zorganizowanej działalności społecznej mechaników w Polsce, datujące się od II połowy XIX w., prowadzone były w ramach ogólnych stowarzyszeń technicznych tj. Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Proces integracji społecznego ruchu mechaników nastąpił na początku XX w.

SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez XXXIII Walny Zjazd Delegatów SIMP 18 października 2014 r.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006 r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją „Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000” – przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.

Spotkanie Mikroregionu SIMP

Spotkanie Mikroregionu SIMP

W dniach 10-11.11.2023 r. w hotelu Przystań, przy ul. Tamka 2 w Bydgoszczy odbyło się zorganizowane przez Oddział SIMP w Bydgoszczy posiedzenie Mikroregionu SIMP, w skład, którego wchodzą Oddziały SIMP w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Uczestniczyło 18 członków...

Wyjazd techniczno – integracyjny do Rydzyny

Wyjazd techniczno – integracyjny do Rydzyny

W dniach 29.09 - 01.10.2023 Oddział SMIP w Toruniu zorganizował wyjazd techniczno - integracyjny do Zamku SIMP w Rydzynie, którego realizatorem był Kol. Jarosław Wycichowski Uczestniczyło w nim 32 członków SIMP i 12 osób...

Posiedzenie Makroregionu Północnego SIMP w Płocku

Posiedzenie Makroregionu Północnego SIMP w Płocku

W dniach 8-10 września 2023 odbyło się posiedzenie Makroregionu Północnego SIMP w Płocku. Makroregion Północny SIMP skupia 12 jednostek terenowych SIMP. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 10 Oddziałów SIMP, w tym przedstawiciele...

Narada Gospodarcza

Narada Gospodarcza

W dniach 4-5 września 2023 roku w Zamku SIMP w Rydzynie w Sali Balowej odbyła się narada kierownictwa SIMP z przedstawicielami jednostek działalności gospodarczej, firm franczyzowych, Oddziałów SIMP. Wydarzenie zgromadziło 80 uczestników. Spotkaniu przewodniczył...

Utworzenie Koła Szkolnego SIMP

Utworzenie Koła Szkolnego SIMP

26 czerwca 2023 r. odbyło się wstępne spotkanie przedstawicieli Zarządu Oddziału SIMP w Toruniu z Dyrekcją Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego przy ul. św. Józefa w Toruniu dotyczącego możliwości utworzenia Koła...

Obchody IX Dnia Mechanika SIMP i XVI Forum Inżynierskie NOT

Obchody IX Dnia Mechanika SIMP i XVI Forum Inżynierskie NOT

W dniu 30 maja 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas trwania Targów ITM INDUSTRY EUROPE – Przemysł Ery Cyfrowej odbył się IX Dzień Mechanika SIMP i XVI Forum Inżynierskie NOT pod hasłem „Innowacyjna oferta młodych”. To kluczowe dla...