W dniu 19 stycznia br. w siedzibie FSNT NOT Rada Toruńska odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na którym wybrano nowe władze Rady na kadencję 2023 – 2027. W zebraniu uczestniczyło trzech członków naszego Oddziału i jednocześnie Członków Rady FSNT NOT w osobach kol. kol. Sebastiana Latanowicza, Wiesława Nykiela oraz Stanisława Skotarczaka. Nowym Przewodniczącym Rady FSNT NOT na kadencję 2023 – 2027 został wybrany jednogłośnie kol. Andrzej Krawulski, natomiast do grona członków Zarządu Rady Toruńskiej został wybrany kol. Sebastian Latanowicz, Prezes Oddziału SIMP w Toruniu.