XXXV Walny Zjazd SIMP

 

W dniach 26-27 listopada 2022 r. w Zamku SIMP w Rydzynie odbył się jubileuszowy XXXV Walny Zjazd SIMP, w którym uczestniczyli delegaci z Oddziału SIMP w Toruniu Kol. Kol. Sebastian Latanowicz (Komisja Mandatowa Zjazdu), Krzysztof Flis i Jan Michalak (Członek Honorowy) oraz Jarosław Wycichowski (Sekretariat Zjazdu). Zjazd m. in. zaakceptował sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz dokonał wyboru nowych władz i organów kontrolno-orzekających SIMP na kadencję 2022-2026. Prezesem SIMP został Kol. Tomasz Chmielewski z Oddziału w Warszawie.
Zjazd wybrał Kol. Jana Michalaka do Głównej Komisji Rewizyjnej SIMP.