XV edycja Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2021 roku” – rozstrzygnięta

Obradujący w dniu 23 lipca 2022 r. Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2021 roku”, zaproponowane przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem dr. inż. Wiesława Krzymienia.

W kategorii: prace i stanowiska naukowo – badawcze, nagrodę I stopnia uzyskała praca pod tytułem: „Sposób i urządzenie do wytwarzania polimerowych kompozytów zapachowych” zgłoszona przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników której twórcami są:
dr inż. Andrzej Stasiek, mgr inż. Kacper Fiedurek, mgr inż. Natalia Puszczykowska, dr Aneta Raszkowska – Kaczor.