Informacja z posiedzenia Porozumienia Makroregionu Północnego SIMP

 

W dniach 23-24 września 2022 roku (piątek, sobota) w Gościńcu Folwarku Nadawki w Wasilkowie k/Białegostoku (aglomeracja białostocka), odbyła się 2 część posiedzenia Porozumienia Makroregionu Północnego SIMP, którego organizatorem był Oddział SIMP w Białymstoku.

Oddział SIMP w Toruniu reprezentowali Kol. Kol. Sebastian Latanowicz, Jarosław Wycichowski, Jan Michalak i Krzysztof Flis.

Pierwszego dnia spotkania Przewodniczący Makroregionu SIMP Kol. Jerzy Ickiewicz powitał przybyłych członków SIMP. Na początku posiedzenia uczestnicy zwiedzili Muzeum Sybiru w Białymstoku. Następnie była wizyta w fabryce maszyn rolniczych i komunalnych SaMASZ Sp. z o.o., mającej siedzibę w Zabłudowiu. Po zapoznaniu się z procesami i etapami produkcyjnymi Spółki SaMASZ, nastąpiło oficjalne otwarcie obrad przez Przewodniczącego Makroregionu kol. J. Ickiewicza (Oddział w Białymstoku). Podczas obrad przyjęto jednomyślnie poprawki i zmiany w Regulaminie Makroregionu Północnego SIMP.

Drugiego dnia spotkania odczytano i przyjęto protokół z 1 części posiedzenia Makroregionu w dniach 24-26 czerwca 2022 r. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie kandydatów do władz i do organów kontrolno-orzekających SIMP oraz do komisji zjazdowych XXXV WZD SIMP i ich akceptacja. Następnie omówiono i przeanalizowano propozycję zmian do Statutu SIMP, które w wyniku dyskusji zebrani zaakceptowali i upoważnili Przewodniczącego Makroregionu do zgłoszenia dokumentu ze zmianami do Komisji Statutowo – Regulaminowej Zarządu Głównego SIMP, przed XXXV Walnym Zjazdem Delegatów SIMP.  W dalszej kolejności obrad Makroregion poparł wniosek Kol. Krzysztofa Flisa (Oddział w Toruniu) o utworzenie Towarzystwa/Sekcji Technik Informatycznych SIMP, który będzie przedstawiony XXXV Walnemu Zjazdowi Delegatów SIMP. Kol. Jarosław Gębka (Oddział SIMP w Płocku) omówił program komputerowy do obsługi Stowarzyszeń, Zrzeszeń i Towarzystw oraz poinformował uczestników spotkania o pracach nad utworzeniem strony internetowej Makroregionu pod adresem: www.makroregion-polnocy.simp.pl.

Po części merytorycznej posiedzenia, Kol. Jerzy Ickiewicz wygłosił wykład pt.: „Rozwój techniki rolniczej. Rolnictwo 4.0 i 5.0”, po którym na zakończenie posiedzenia podziękował wszystkim przybyłym uczestnikom za spotkanie i zakończył obrady Makroregionu Północnego SIMP.

Jan Michalak
Sekretarz
Oddziału SIMP w Toruniu