W 2022 roku Koło Zakładowe SIMP działające przy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu obchodzi rocznicę 55-lecia swojego istnienia w 60-letniej historii Instytutu.

     W IV kwartale 1966 roku, w ówczesnym toruńskim oddziale Centralnego Biura Konstrukcyjnego Aparatury Chemicznej z siedzibą w Krakowie, zawiązała się z inicjatywy Jerzego Jasiewicza grupa założycielska.

   Po trzykrotnej zmianie – z różnych powodów – tejże grupy założycielskiej i tymczasowego (nieoficjalnego) Zarządu działającego pod kierownictwem Bronisława Radwańskiego, z początkiem 1967 roku pod przewodnictwem Stanisława Żołdaka oficjalnie powołano Koło Zakładowe SIMP, które wpisano do rejestru kół w ówczesnym Oddziale Wojewódzkim SIMP w Bydgoszczy.

    Koło rozpoczęło swoją działalność przy Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Urządzeń Chemicznych z siedzibą w Toruniu, już jako samodzielnej jednostce, następnie przekształconej w 1970 roku w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych. Późniejsze reorganizacje, to powołanie w 1972 roku Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn i Urządzeń Chemicznych „METALCHEM”, następnie w 1999 roku utworzenie Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „METALCHEM”, wreszcie w 2008 roku powołanie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Od 1 kwietnia 2019 roku jednostka, przy której działa Koło nosi nazwę Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

    W ciągu 60-ciu lat swojej działalności Instytut ulegał wielu przemianom. Jednak pomimo to, Koło Zakładowe SIMP działa przy nim nieprzerwanie od chwili założenia.

   Obchodzony jubileusz 55-lecia, przypominający ważne daty i związane z nimi wydarzenia, stał się nie tylko okazją do corocznego spotkania członków Koła, ale również obowiązkiem do sięgnięcia pamięcią w przeszłość, podsumowania dorobku i dokonań jego członków, a także przywołania jego najbardziej zasłużonych działaczy, zarówno obecnych, jak i tych, którzy na przestrzeni lat odeszli od nas na zawsze.

 Dotychczasowi Przewodniczący / Prezesi Koła Zakładowego SIMP
 

  • inż. Stanisław Żołdak (w latach 1967 – 1969)
  • inż. Kazimierz Baron (w latach 1970 – 1972)
  • inż. Stanisław Wierzbowski (w latach 1972 – 1991)
  • rzecz. pat. Jan Michalak (w latach 1991 – 2014)
  • mgr inż. Stanisław Skotarczak (w latach 2014 – 2022)
  • dr Aneta Raszkowska-Kaczor (od roku 2022 – nadal)